KAJIAN KONVERGENSI BARISAN RUANG NORM-(n-1) DENGAN

Faridatul Masruroh(1*), Erna Apriliani(2), Sadjidon -(3),

(1) Jurusan Matematika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim, Kampus Keputih – Sukolilo, Surabaya 60111 – Jawa Timur
(2) Jurusan Matematika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim, Kampus Keputih – Sukolilo, Surabaya 60111 – Jawa Timur
(3) Jurusan Matematika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim, Kampus Keputih – Sukolilo, Surabaya 60111 – Jawa Timur
(*) Corresponding Author
Faridatul Masruroh
Erna Apriliani
Sadjidon -

Abstract


Abstrak

Penjelasan mengenai ruang norm telah banyak dikaji oleh para matematikawan. Baik kajian dalam ruang norm, ruang norm-2, dan ruang norm-n. Kajian tentang ortogonalitas dalam ruang norm diilhami oleh Ruang hasil kali dalam. Definisi ortogonalitas dalam ruang norm juga telah banyak dikembangkan oleh para matematikawan. Pada paper ini, dengan menggunakan aspek ortogonalitas dijelaskan bahwa jika terdefinisi suatu ruang norm-n maka ruang norm-(n-1) terdefinisi dengan      n ≥ 2. Berikutnya dikaji konvergensi barisan ruang norm-(n-1).

Kata kunci: Ortogonalitas, Ruang norm-n, Ruang norm-(n-1)

 

Abstract

A description of the space norm has been widely studied by mathematicians. Both studies within the norm, a norm-2, and a norm-n. Studies on orthogonality in space norm is inspired by the inner product space. The definition of orthogonality in space norm also been developed by mathematicians. In this paper, by using the orthogonality aspects explained that when defining a space of norm-n the space norm-(n-1) defined by n ≥ 2. Next examined convergence sequence space norm-(n-1).

 

Keywords: Orthogonality, norm-n Space, Space norm-(n-1)


 


Full Text:

PDF

Article metrics

Abstract Abstract views : 163times
PDF views : 0 times